Glashit - podstawki do zniczy
Dotacje dla producenta podstawek pod znicze
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
GLAS HIT Eksport Import

ul. Śląska 69; 42-130 Wręczyca Wielka

tel. +48 34 3170 825; +48 784 529 941e-mail: biuro@glas-hit.pl


 

By sending a message to the e-mail you agree to the processing of your personal data by Glas Hit Eksport Import, ul. Śląska 69, 42-130 Wręczyca Wielka in the scope of its business activity based on the General Data Protection Regulation from the 27 April 2016 (GDPR). Glas Hit is the administrator of your personal data. You have the full right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data transfer, the right to object, the right to withdraw the consent at any time without affecting the legality of processing, which was made on the basis of consent made before its withdrawal. All changes or withdrawal of consent should be sent to the e-mail address to which previous messages were sent.

 
Contact Form
* Must be completed before sending the form
Wysyłając wiadomość na podany e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Glas Hit Eksport Import, ul. Śląska 69, 42-130 Wręczyca Wielka w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Glas Hit. jest administratorem Twoich danych osobowych. Masz pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie zmiany lub cofnięcie zgody prosimy kierować na adres e-mail, na który były wysyłane poprzednie wiadomości.
Our suggestions
for you